WESAB-gruppen

Koncernen WESAB består i dag av fyra verksamhetsområden - uthyrning, entreprenad, utbildning och mekanisk verkstad. Verksamheterna kompletterar varandra väl och skapar en stabil och kvalitativ helhet.

Genom att förstå och bemöta kundens behov, ska vi ge fördelaktiga förslag på lösningar. Vi ska se till att du som kund får rätt lösning. Vi vill bygga långsiktiga relationer genom att vara öppna och tydliga i vår kommunikation.

AB I Wikström Schaktmaskiner startades 1962 och är idag Norrbottens största fristående företag inom markentreprenad. Huvudsakliga marknaden finns inom väg och anläggning samt inom gruvinduistrin.

WESAB Uthyrning äger och hyr ut maskiner och fordon, framförallt riktat till bygg-, gruv- och entreprenadindustrin. Vår maskinpark spänner från ändamålsenliga persontransportfordon till kapacitetskrävande maskiner.

WESAB Utbildning är en gren inom WESAB-koncernen som fokuserar sin verksamhet mot utbildningslösningar i företag. Vi har varit aktiva inom yrkes & maskinförarutbildning under 15 år. Vi erbjuder allt från utbildningsavtal, gentemot företag och organisationer, till personliga lösningar för den som är i behov av det. Utbildningar kan omfatta hela personalgrupper, men även inriktas mot den enskilde medarbetaren som är i behov av kompetenshöjande insatser, för att klara av sin fortsatta yrkesutövning eller uppfylla arbetsmarknadens krav. 

NDL Mek AB startades år 1990, huvudnäringen är alla typer av svetsning och mekarbeten men i huvudsak utförs nytillverkning och reparationer av skopor till entreprenadmaskiner. Ingår i koncernen sedan sommaren år 2009.